Znamení zániku éry tolerance?

Znamení zániku éry tolerance?

Jiří Hanuš

Ediční řada nakladatelství Academia s názvem XXI. století už přinesla nejeden zásadní titul - společným jmenovatelem jednotlivých knih je zřejmě analýza naší současnosti, která může být podnětem pro kvalifikované odhady vývoje v nejbližší budoucnosti. Vedle odvážného, i když poněkud škarohlídského Rakušana Konrada Liessmanna, který si postupně získal srdce mnoha akademicky orientovaných Čechů svou kritikou evropských školských reforem, došlo na trefu do černého, a to uvedením titulu Smrt v Amsterodamu. (…)