Ad Moje léta učednická

Ad Moje léta učednická

K rozhovoru s Jaroslavem Medem, Kontexty 2/2017
Dagmar Halasová

Ve druhém čísle Kontextů roku 2017 vyšel rozhovor s literárním historikem Jaroslavem Medem. Ten, který kladl otázky, se zeptal i na styky dotazovaného s Bohuslavem Reynkem. To, co Jaroslav Med vypráví, mě uvedlo do rozpaků. Nepochybně, neznala jsem pana Reynka tak dobře jako on a jeho samého jsem potkala v Petrkově jen jedinkrát a nevyměnila s ním v rozhovoru nic víc než pár společensky podmíněných banalit. Tehdy byl pan Reynek už dávno mrtev. A už se také o něm hodně psalo a napsalo. V rozhovoru z druhého čísla Kontextů jsem se však dozvěděla, že kdysi „barvitě líčil své přátelství s Bernanosem“. Zajímalo mě to, protože jsem dílo Bernanosovo studovala a znala se s jeho synem, od roku 1991 jsem byla členkou Association Internationale des Amis de Georges Bernanos (Mezinárodního sdružení přátel G. B.). (…)