Lidé

Zakladatel a ředitel CDK
Zakladatel CDK, člen správní rady CDK a člen vědecké redakční rady CDK
Zakladatel a předseda správní rady CDK, šéfredaktor časopisu Kontexty
Předseda dozorčí rady CDK
Člen dozorčí rady CDK
Koordinátorka projektů, odborná redaktorka
Redaktorka knižních publikací a výkonná redaktorka časopisu Kontexty
Koordinátor projektů a výkonný redaktor časopisu Církevní dějiny
Odborná referentka zajišťující ekonomický a administrativní servis
Člen správní rady CDK
Členka dozorčí rady