Lidé

Zakladatel a ředitel CDK
Zakladatel CDK, člen správní rady CDK a člen vědecké redakční rady CDK
Zakladatel a předseda správní rady CDK, šéfredaktor časopisu Kontexty
Redaktorka knižních publikací a výkonná redaktorka časopisu Kontexty
Redaktor a metodik projektů v oblasti vzdělávání
Odborná referentka zajišťující ekonomický a administrativní servis