Lidé

Zakladatel a ředitel CDK
Zakladatel CDK, předseda správní rady CDK a předseda vědecké redakční rady CDK
Zakladatel CDK, člen správní rady CDK a člen vědecké redakční rady CDK
Zakladatel a člen správní rady CDK, šéfredaktor časopisu Kontexty
Člen dozorčí rady CDK
Člen dozorčí rady CDK
Koordinátorka projektů, odborná redaktorka
Analytik evropské legislativy
Redaktorka knižních publikací a výkonná redaktorka časopisu Kontexty
Koordinátor projektů a výkonný redaktor časopisu Církevní dějiny
Odborná referentka zajišťující ekonomický a administrativní servis