Adolf Loos – přemýšlivý architekt, jehož promluvy vyzněly do prázdna

Adolf Loos – přemýšlivý architekt, jehož promluvy vyzněly do prázdna

František Mikš

Koncem loňského roku jsme si připomenuli sto padesáté výročí narození architekta Adolfa Loose. Proslavil se nejen svými originálními stavbami a interiéry, ale i pronikavými úvahami o kultuře a společnosti. Jeho celoživotní úsilí o prosazení přirozené krásy, rovnováhy mezi tradicí a modernou, formou a funkcí bylo heroic­ké a obdivuhodné. Bohužel však vyznělo – vezmeme-li v úvahu další vývoj architektury a stavební kultury – do prázdna. Jako by to tušil, sám tak nazval jednu ze svých knih – Ins Leere gesprochen (Řeči do prázdna, 1921). (…)