Aktuální úvahy o Americe

Aktuální úvahy o Americe

Co by Alexis Tocqueville dnes vypozoroval?
Agnieszka Kołakowska

Vaše ctihodná redakce [jde o redakci týdeníku Teologia Politycna Co Tydzień, kam autorka pravidelně píše fejetony, pozn. red.] si u mne objednala článek, který měl být odpovědí na otázku, co by Alexis Tocqueville vypozoroval v dnešní Americe. Směřují naše demokratická zřízení nevyhnutelně k despotismu administrativy? Jedině zde lze snadno odpovědět, a já také hned odpovídám: ano. Jak zabránit absolutizaci moci? To nevím. Byl Tocqueville přesvědčen, že svobodu lze smířit s rovností? Zde si nejsem jistá, ale nejspíš do určité míry ano.
Ale pozor, je tu problém: Je dnes možné podobné otázky vůbec klást? Nepochybuji o tom, že právě v Tocquevillově případě by se takový problém neobjevil, protože byl běloch; ale i pokus o odpověď v případě osoby s černou barvou pleti by patrně byl označen za „břichomluvectví“. Ano, objevil se nový hřích proti pokrokové ideologii identity. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.