Kontexty

Časopis navazuje na to nejlepší z oblasti filosofických, politicko-filosofických, společenských, kulturních a literárních textů časopisů Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue Politika. Od roku 2024 je vydavatelem Kontextů nakladatelství Books & Pipes, které rovněž zajišťuje jeho distribuci a předplatné. 

Časopis vychází 6krát ročně ve formátu A4 a rozsahu přibližně 112 stran.

Jednotlivé číslo: 185 Kč


Tištěné předplatné na rok 2024

Předplatné na rok 2024 v různých variantách (roční předplatné v ceně 1000 Kč, malé a velké sponzorské předplatné včetně bonusů) lze zakoupit na webových stránkách nakladatelství Books & Pipes: www.bookspipes.cz/kontexty

 

Redakce

Redakční rada


Registrace MK ČR: E 18685

ISSN: 1803-6988

Vychází s finanční podporou Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.