Kontexty

Časopis navazuje na to nejlepší z oblasti filosofických, politicko-filosofických, společenských, kulturních a literárních textů časopisů Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue Politika.

Tištěné předplatné

Časopis Kontexty vychází 6krát ročně ve formátu B5 a rozsahu přibližně 100 stran.

 

Jednotlivé číslo: 120 Kč

V současné době nelze zakoupit roční předplatné časopisu Kontexty na rok 2022, jelikož časopis č. 3/2022 je vyprodán.

Roční standardní předplatné (aktuální ročník, 6 čísel): 600 Kč

Roční sponzorské předplatné: (1 200 Kč / 5 000 Kč/ 10 000 Kč)

Tímto předplatným podpoříte chod naší redakce 

Předplatitelé získávají 25% slevu na všechny publikace CDK.

BLOK PŘEDPLATNÉ

Elektronické předplatné

Časopis Kontexty je nyní dostupný i v elektronické podobě na portálu Alza.cz. Lze zakoupit kterákoli čísla od roku 2009 i celoroční předplatné.

Jednotlivé číslo (aktuální ročník): 60 Kč
Jednotlivé číslo (archivní ročník): 40 Kč
Roční předplatné (aktuální ročník, 6 čísel): 300 Kč
Roční předplatné (archivní ročník, 6 čísel): 200 Kč

Předplatitelé tištěných Kontextů mají přístup ke všem číslům aktuálního ročníku i k celému archivu ZDARMA. Unikátní kód je možné získat na objednavky@cdk.cz.

Editoři

Redakce

  • Lenka Váchová / výkonná redaktorka

  • Kateřina Mikšová / jazykový redaktor

Registrace MK ČR: E 18685

ISSN: 1803-6988

Vychází s finanční podporou Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR a Státního fondu kultury ČR.

Výběr předplatného