Kontexty

Časopis navazuje na to nejlepší z oblasti filosofických, politicko-filosofických, společenských, kulturních a literárních textů časopisů Střední Evropa – brněnská verze, Proglas a Revue Politika.

Tištěné předplatné

Časopis Kontexty vychází 6krát ročně ve formátu B5 a rozsahu přibližně 100 stran.

 

Jednotlivé číslo: 185 Kč

Roční standardní předplatné (aktuální ročník, 6 čísel): 1 000 Kč

Roční sponzorské předplatné: (5 000 Kč/ 10 000 Kč)

Tímto předplatným podpoříte chod naší redakce 

Předplatitelé získávají 25% slevu na všechny publikace CDK.

 

Redakce

Redakční rada

 

Registrace MK ČR: E 18685

ISSN: 1803-6988

Vychází s finanční podporou Statutárního města Brna, Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Nadace Český literární fond.

Výběr předplatného