Analýza nutící přemýšlet

Analýza nutící přemýšlet

Michal Kubát

Brněnské Centrum pro studium demokracie a kultury se v rámci jakési série publikací polských autorů rozhodlo vydat výběr textů polského historika Andrzeje Nowaka. Hned na úvod je třeba uvést, že se jedná o nesmírně významný nakladatelský počin, a to přinejmenším ze dvou důvodů. Za prvé, publikace osvětlí českým čtenářům u nás dle mého názoru ne příliš známou podstatu polsko-ruského potýkání, a to z perspektivy nejen čistě historicko-politické, ale také kulturní, osvětové a vzdělávací. Za druhé, kniha umožňuje do jisté míry pochopit specifičnost polské historiografie. (...)