Antikrist, nebo katechón?

Antikrist, nebo katechón?

Rusko v myšlení současné polské pravice
Paweł Rojek

Současné Rusko se jeví a chová jako obnovující se konzervativní impérium. Polská pravice vede spor o to, zda je třeba se zabývat spíše ruským imperialismem, nebo ruským konzervatismem. Jedni komentátoři vnímají především nebezpečí, které pro Polsko a pro svět představuje obnova někdejšího impéria, jiní s obdivem a nadějemi sledují po letech se obnovující ruský konzervatismus. První hledají pomoc před obnovujícím se Ruskem u západních spojenců, ti druzí naopak v Rusku vidí protiváhu liberálního Západu ohrožujícího Polsko. Obě strany se samozřejmě vzájemně obviňují z podléhání imperiální propagandě, přičemž v prvním případě má jít o americkou, v tom druhém o ruskou. Nezřídka obě strany brnkají na apokalyptickou strunu. Jedni vidí v Rusku div ne nihilistického antikrista, který při obnově impéria cynicky využívá náboženství, zatímco druzí v něm spatřují ochranitele, katechóna, který má zabránit triumfu ateistického globalismu. Prozatím u polské pravice jednoznačně převládá první varianta, a tedy tradiční protiruská rétorika; poslední dobou však stále více stoupenců získává i varianta druhá, patrně méně výrazná konzervativní proruská volba. (…)

 

 Z polštiny přeložil Josef Mlejnek.