Balthus: malíř, který uměl udělat jaro

Balthus: malíř, který uměl udělat jaro

Život, dílo a pozdní Vzpomínky
František Mikš

„Na spěchu současných malířů je odporné to, že odmítají řemeslnost, ke které je odsouzen každý, kdo se malování cele oddá. Bez tohoto pomalého pokorného pohybu ducha se neděje nic, nic, k čemu nutně patří pokora a prostota," vyznává své umělecké krédo malíř Balthasar Klossowski de Rola, známý pod jménem Balthus, v knize Vzpomínek vydaných na sklonku jeho dlouhého života. „Dnes se zapomíná na několik tisíciletí staré ctnosti, na ticho, na práci, na tichý a hluboký dialog s neviditelným, kterému také říkám božské... Místo toho pozoruji jen exhibici vlastního ega, kravál, spontánní a impulzivní inspiraci, která všechny utvrzuje v tom, že malovat může úplně každý, demokratizaci umění a z ní narůstající banalizaci, ignoranci umělce, který má tu drzost, že se považuje za stvořitele, to jest za Boha samého, jestli tomu dobře rozumím..."  (...)