Barbaři před branami I.

Barbaři před branami I.

Události (2008–2012)
Alexander Tomský

Politolog a nakladatel ALEXANDER TOMSKÝ (1947) již řadu let patří mezi nejoriginálnější konzervativní glosátory českého politického a společenského života. Jeho texty vynikají rozhledem, neotřelostí a také úderností. Zdařile se v nich propojuje autorův zájem o aktuální politické a společenské dění se zájmem o filosofii a především kulturu, kterou chápe jako klíčovou pro fungování zdravé a sebevědomé společnosti. Ve svých textech vychází do velké míry ze zkušeností z působení ve Velké Británii, kde žil mnoho let v emigraci. V Londýně byl v letech 1981-1990 šéfredaktorem exilového konzervativního časopisu Rozmluvy a stejnojmenného nakladatelství. Obsáhlý výbor z jeho postřehů a komentářů z let 2008-2012 otiskneme na dvě pokračování. (...)