Básník si svoje slova nevymýšlí

Básník si svoje slova nevymýšlí

Rozhovor s Jiřím Červenkou nejen o několika současných polských básnících
Petr Motýl

Jiří Červenka se narodil v roce 1943 v Jindřichově Hradci, dětství prožil v jihomoravském Znojmě. Vystudoval filozofii a češtinu na FF MU v Brně, absolvoval v roce 1972. Poté pracoval jako lesní dělník, domovník a horský nosič, v letech 1978-2004, tedy více než čtvrtstoletí, jako kastelán na hradě Pecka ve východních Čechách. Jiří Červenka je básník a překladatel. Publikovat začal až po roce 1989, po pádu socialistického režimu. Jeho „prvotinou" je rozsáhlý soubor poezie nazvaný Paměť okamžiku (1996), výbor z básnického díla, které vznikalo po více než třicet let (1963-1995). Po „debutu", kterého se díky nepřízni doby Jiří Červenka dočkal ve svých třiapadesáti letech, publikuje další dvě básnické sbírky: Konec sezony (2003) a Uvidět Znojmo (2008). Z polštiny přeložil Jiří Červenka knihu Dialogy se Sověty Stanisława Vincenze (2002), sbírku povídek Smrt cikánského krále Kazimierze Orłose (2004), knihu Leszka Kołakowského Malé úvahy o velkých věcech (2004) a cykly básní Karola Maliszewského Rok na cestě (2006) a Czesława Miło­sze Svět (2008). Jiří Červenka žije od roku 2004 ve Znojmě. (...)