Básnivý Ježíš a jeho desatero

Básnivý Ježíš a jeho desatero

Jiří Hanuš

Z našeho prostředí známe knihy o Ježíši, které se pokoušejí zachytit tuto obtížně uchopitelnou osobnost buď z pohledu věřících, většinou teologů - to jsou potom vysoce odborné publikace, studující blízkovýchodní starověk a všelijaké biblicko-teologické souvislosti. Nebo jsou tu pokusy takříkajíc z druhé strany, tedy biografie těch, kteří přistupují k zakladateli křesťanství z pozice skeptiků, kladoucí si většinou za cíl postihnout humanistické poselství Ježíšovy zvěsti - asi nejznámějším a nejzdařilejším pokusem v tomto směru je publikace českého polyhistora Milana Machovce nazvaná Ježíš pro moderního člověka. Paul Johnson se ve své útlé knížce pokusil spojit obé: zachovat pohled „věřícího" (název originálu hovoří v tomto směru zcela jasně) a současně psát pro člověka, který může mít vůči křesťanství a jeho reprezentantům odstup. (...)