Beltingovy úvahy o Němcích a jejich umění

Beltingovy úvahy o Němcích a jejich umění

František Mikš

Útlá, nicméně hutná kniha předního německého historika umění Hanse Beltinga Němci a jejich umění: problematické dědictví je důležitá pro každého, kdo se zabývá německými kulturními dějinami a především výtvarným uměním. Není knihou o tom, jaké je německé umění, zabývá se především problémy, se kterými se během staletí Němci potýkali ve snaze své umění interpretovat a přijmout. Dobře například osvětluje pozadí toho, co se událo v Německu v době Třetí říše, kdy nacisté rozpoutali drakonické tažení proti moderně a důsledně vyplenili moderní galerijní sbírky po celé zemi. Silnou stránkou knihy je, že na pozadí líčení sporů o umění umožňuje čtenáři nahlédnout do pověstné německé Innerlichkeit, do způsobu jejich cítění, uvažování a jednání, a to nejen v oblasti kultury. Záležitosti týkající se výtvarného umění se mohou zdát ve srovnání s tím, co nás učí pohnutá německá historie, málo podstatné, možná i okrajové. Ale není to úplně pravda, jak se snaží Belting doložit. „Německé umění není o nic méně problematické téma než německá historie.“ (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.