Bez zapomnění není paměti

Bez zapomnění není paměti

O neurotické kolektivní paměti v postkomunistické společnosti
Jiří Přibáň

„Minulost byla, jistě, některá je však i nyní, teď.“ Tak zní úvodní věta textu Zdeňka Vašíčka Trosečníci historie, který je sestaven z fragmentů napsaných v roce 1978 a v němž je plno originálních postřehů nejen o dějinách a minulosti, ale zrovna tak i literatuře a umění. 

Historie jsou příběhy, které si vyprávíme o minulosti, abychom porozuměli přítomnosti. Právě proto také v jiném eseji Zdeněk Vašíček popisuje totalitarismus jako umělý a antidějinný celek, který „zrušil otázky a ponechal jen odpovědi“. Zrušit otázky znamená zrušit dějiny a vykázat je do minulosti, kterou ovšem kontrolují kanonické výklady oficiálních ideologů, jejichž teze na rozdíl od historiků chrání politický aparát.  (…)