Británie a evropské integrační úsilí – problematický vztah

Británie a evropské integrační úsilí – problematický vztah

R. W. Johnson

Když se 12. srpna 1941 na moři setkali Churchill s Rooseveltem a vydali Atlantickou chartu, v níž se zasazovali o národní sebeurčení prostřednictvím svobodně vyjádřeného přání všech národů, Hitler a jeho ministr zahraničí, Joachim von Ribbentrop, si uvědomili, že musejí nabídnout nějakou alternativní vizi. Německo si podmanilo celou Evropu a nyní na všech frontách rychle a zdánlivě nezadržitelně postupovalo k Moskvě. Až dosud Hitler prostě předpokládal, že Německo bude všude dominantní silou a že k budování Tisícileté říše bude mít k dispozici práci 400 milionů Evropanů. Ale nyní potřeboval něco lepšího. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.