Brněnští němečtí architekti v období první Československé republiky

Brněnští němečtí architekti v období první Československé republiky

Petr Pelčák

Rozlišovat tvorbu architektů žijících a tvořících v téže době v jednom městě dle mateřského jazyka či dle národní příslušnosti by mohlo být považováno za zavádějící, avšak dějiny 20. století v Čechách a na Moravě nutně k takovému pohledu vedou. Zvláště zajímavým případem je bývalé moravské zemské hlavní město Brno, které v 19. století hospodářsky i velikostí rychle vyrostlo v jednu z metropolí habsburské monarchie, aby se po jejím rozpadu v roce 1918 stalo druhým nejvýznamnějším sídlem Československa a jedním z evropských center moderní architektury. (…)