Brno a Výstava soudobé kultury 1928

Brno a Výstava soudobé kultury 1928

Výstava jako symbol národa a státu
Marta Filipová

Velké umělecko-průmyslové výstavy jsou již dlouhý čas předmětem zájmu mnohých badatelů, kteří se na ně zaměřují z pohledu kulturní historie, antropologie či dějin architektury a designu. Největší pozornosti se samozřejmě dostává těm největším podnikům, které měly celosvětový dopad na průmysl, obchod i umění a konaly se ve světových metropolích. Za jakýsi precedent v historii výstavnictví se všeobecně považuje Světová výstava pořádaná v roce 1851 v Londýně, která předurčila v mnohých ohledech směr, jakým se budoucí organizátoři a iniciátoři výstav ubírali. Ovlivnila nejen obsah, ale i ideologické pozadí, na kterém se výstavy pořádaly. (…)