„Buldozerové plánování“ a ničení strukturálního řádu

„Buldozerové plánování“ a ničení strukturálního řádu

Krajina a architektura v socialistickém Československu
Martin Horáček

Proč se nám líbí památky a stará města? Proč nás však překvapují novostavby s klasickými sloupy a ornamenty? Jak se v uplynulém století sympatie ke starým – tradičním – architektonickým formám vyrovnávaly s novými potřebami? Co všechny tyto formy spojuje a jak nám mohou nadále prospívat? Jak a proč docházelo k jejich zavržení a ničení? Cestu k odpovědím na tyto a podobné otázky nabízí obsáhlá kniha Martina Horáčka Za krásnější svět, jež na podzim vyjde v brněnském nakladatelství Barrister & Principal. Předkládá dějiny tradicionalistické architektury ve 20. a 21. století – první takové dějiny v českém jazyce a dosud nejdůkladnější i ve světovém kontextu. Jako ukázku přinášíme čtenářům Kontextů část věnovanou architektuře a architektům v době komunistické totality, kdy došlo k bezprecedentnímu ničení strukturálního řádu našich měst a devastaci krajiny. V příštím čísle přineseme obsáhlý rozhovor s autorem. (…)