Byl nacismus opravdu jedinečný?

Byl nacismus opravdu jedinečný?

Dvě formy totalitarismu
Alain de Benoist

Alain de Benoist (*1943) je známý francouzský politický myslitel a filosof, jehož početná díla jsou opakovaně vydávána a byla přeložena mnoha do cizích jazyků. Autor je znám také jako vůdčí myslitel francouzské Nové pravice (Nouvelle droite), jejíž myšlenky jsou dobře známy i v zahraničí. Díky péči překladatele Jana Hlaváče se nyní mohou čtenáři Kontextů seznámit s jednou z kratších Benoistových prací vydanou v roce 1998 v Paříži pod názvem Communisme et nazisme. 25 réflexions sur le totalitarisme au XXe siècle (1917-1989 ), kterou tiskneme v mírně zkrácené verzi ve třech samostatných textech. Zde je druhá část. (…)