Český voják? Kdo je to?

Český voják? Kdo je to?

Pavel Švanda

Dnes se o armádě mluví a píše dost často v souvislosti s tím, co se nazývá změněná mezinárodní situace. Říká se nám, že tato významná instituce bude v budoucnosti vyžadovat víc peněz i lidí. Proti tomu celkem není v české veřejnosti slyšet námitky.

 

 

Avšak o které armádě je řeč? O naší, o české. Která to je, víme. Ale „kdo“ ona je? Kým je? Na počátku 90. let jsem občas jako novinář navštěvoval veřejná diskusní setkání české postkomunistické levice, nalézající se v turbulentním stavu. Opakovaně tu vystupoval mladší muž, který publiku hrdě sděloval, že právě odmítl nastoupit na vojenské cvičení, protože kdysi přísahal socialistické republice a vojenská služba v současnosti by odporovala jeho svědomí. Víc nic ten člověk neuměl říct a posléze byl posluchači vnímán jako příliš často se opakující a příliš jednotvárné číslo programu. Nicméně měl, domnívám se, pravdu potud, že ve víru dějinných změn jsme někde poztráceli dotaz po identitě naší současné branné moci a jejích příslušníků. (…)