Cesty k životu v pravdě

Cesty k životu v pravdě

Nad románem Rogera Scrutona
Milan Uhde

Britský filozof, politolog a spisovatel Roger Scruton si práci na románu Zápisky z podzemí ztížil hned dvakrát. Jednak umístil jeho děj do okupovaného Československa v polovině osmdesátých let dvacátého století, jednak za jeho vypravěče zvolil mladého Čecha, který svůj příběh sepsal s časovým odstupem ve Spojených státech, kam odešel po listopadovém pádu komunistického režimu. Autor byl vybaven poznatky, kterých nabyl za desítiletí spolupráce s českými občany vzdorujícími nesvobodě úsilím o nezávislé vzdělání v rámci bytových seminářů. Scruton na ně zajížděl, přednášel na nich a ukázkově při té příležitosti zakusil represe, jimž byli soustavně vystaveni jeho posluchači. Pasáže z výslechů na Barťáku, totiž z policejní budovy na Bartolomějské ulici v Praze, zcela jistě opíral nikoli o vyprávění známých, nýbrž o vlastní zkušenost. Hojné a rozsáhlé odstavce věnované našemu hlavnímu městu a zasvěceně zpřítomňující jeho historickou krásu svědčí o lásce, která provázela jeho návštěvy a poznamenala jej natrvalo. (…)