Churchillovo pojetí svobody dnes potřebujeme víc než kdy jindy

Churchillovo pojetí svobody dnes potřebujeme víc než kdy jindy

Svoboda a demokracie jsou v ohrožení a reakce Západu je čím dál slabší. Kdo bude bránit naše základní hodnoty?
Daniel Johnson

Památka Winstona Churchilla je na obou stranách Atlantiku stále živá. Co by nám dnes radil? Přestože nikdy nestudoval na žádné univerzitě, natož aby napsal nějakou politologickou práci, měl velmi jasné představy o zásadách, jež by měl Západ zastávat. Jeho životopisec, již zesnulý sir Martin Gilbert, tyto představy zhustil do řady přednášek, které měl v roce 1980 na Britské akademii a které později publikoval v knize Churchillova politická filosofie. Gilbert tuto „nanejvýš jednoduchou“ filosofii shrnuje následovně: „Byla založena na uchování a ochraně svobody jednotlivce a slušného způsobu života, v případě nutnosti i za pomoci státu; na ochraně jednotlivce před zneužitím státní moci; na hledání politického kompromisu a střední cesty v zájmu uchování a zdokonalování systému parlamentní demokracie; na ochraně malých států před agresí ze strany států mocnějších a na spojení všech demokratických států za účelem ochrany před neštěstím a katastrofou v podobě války.“ (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.