Človek žijúci na strome

Človek žijúci na strome

Z nových básní Erika Jakuba Grocha
Erik Jakub Groch

 

mizanscéna

 

 

písať čas, dlhé, nezrozumiteľné vety

 

aj o zvieratách v kalendári možno snívať

 

v noci počuť raz a navždy zavŕšené vrany z košíc

 

výber slov je prírodný výber

 

: je úplne jedno ako vznikol vesmír