Co se ví?

Co se ví?

Juan Gelman

Básník Juan Gelman se narodil v Buenos Aires v roce 1930 v rodině ukrajinských židovských přistěhovalců. V mládí prošel nelehkou „školou života", příznačné je, že první výrazná literární skupina, do které se začlenil, nesla název Pan Duro - Tvrdý chleba a její program byl velmi radikální, revoluční a levicový. Takový byl i Juan Gelman a jeho tehdejší poezie, městská, proletářská, vycházející z lidového jazyka, ze světa chudiny a periferie, z okraje společnosti. První sbírka Violín y otras cuestiones vychází autorovi v roce 1956, další následují poměrně pravidelně až do počátku sedm­desátých let, jsou stále velmi kritické, vycházející z drsné skutečnosti, básník má ale veliký smysl i pro metafyziku a podstatně překračuje horizont a program sociální poezie, a především dokáže být nezaměnitelný a svůj. Mnohem hravější básnickou polohu představují verše vydané pod pseudonymem Sidney West v roce 1969. (...)