Co vás napadne

Co vás napadne

Jean Clair

Jean Clair je jedním z předních francouzských teoretiků umění. Zaměřuje se především na osobnosti francouzského i světového moderního umění, jako jsou Marcel Duchamp, Gustav Klimt, Pablo Picasso, Balthus či fotograf Henri Cartier-Bresson, ale i na obecnější teoretické úvahy z oblasti výtvarného umění a estetiky. Český čtenář měl možnost seznámit se zatím pouze se dvěma kratšími, byť myšlenkově hutnými Clairovými pracemi - Úvahami o stavu moderního umění z roku 1983 a Odpovědností umělce z roku 1997 (Barrister & Principal, 2006). Totéž nakladatelství připravuje k vydání i Clairovu kontroverzní a hodně diskutovanou práci O surrealismu. Příspěvek k teorii nesmyslu z roku 2003. Jean Clair je i autorem provokativních deníkových záznamů, které vydal ve dvou svazcích, Protivný deník (2006) a Černé mléko svítání (2007). (...)