Dědicové kánonu klasické filologie

Dědicové kánonu klasické filologie

Rozhovor s Janou Nechutovou
Redakce

  Jana Nechutová se narodila 28. listopadu 1936 v Olomouci, absolvovala brněnskou univerzitu, obor latina a klasická řečtina. Po několikaletém působení ve Státním oblastním archivu v Třeboni se stala odbornou asistentkou Ústavu klasických studií (dříve Katedra starověké kultury) FF UJEP (MU) v Brně, v roce 1991 se habilitovala, 1992 byla jmenována profesorkou klasické filologie se specializací na latinskou medievistiku. V letech 1995-1998 byla děkankou FF.Publikuje edice středolatinské literatury a především základní česká subsidia k filologii latinského středověku: Středověká latina, Praha, KPL 2002; Latinská literatura českého středověku do roku 1400, Praha 2000 - v rozšířené a aktualizované německé verzi: Die lateinische Literatur des Mittelalters in Böhmen, übersetzt H. Boková und V. Bok, Böhlau Verlag Köln 2007; Jaroslav Ludvíkovský, Antika, Čechy a evropská tradice, Spisy FFBU, Brno 2002. Působí také jako překladatelka z antické (Suetonius, Lucanus, Claudianus), patristické (Augustinus, De doctrina christiana - Křesťanská vzdělanost, Vyšehrad 2004) a středověké latinské literatury. Je též autorkou časopiseckých i knižních publikací, nejnověji Caesarius z Heisterbachu, Vyprávění o zázracích, Vyšehrad 2009.V rámci Kontextů jsme paní profesorce položili několik otázek, jež se vztahují zejména k dějinám i přítomnosti Ústavu klasických studií a k pedagogům, kteří na něm působili a působí. (...)