Demokracie a vlastenectví

Demokracie a vlastenectví

Český národní stát a jeho zájmy
Stanislav Balík
Petr Fiala
Jiří Hanuš
František Mikš

Již dvakrát jsme na stránkách tohoto časopisu uveřejnili společný text, který by mohl být nazván ideově programovým. Při příležitosti dvacátého pátého výročí Listopadu 1989 jsme se zamýšleli nad pozitivními změnami, ke kterým u nás došlo po svržení komunistického režimu a znovunabytí svobody, a současně jsme upozornili na některé nebezpečné tendence současného vývoje. Na jaře tohoto roku jsme napsali článek, v němž jsme uvažovali nad obsahem pojmu Západ, k jehož klíčovým myšlenkám a hodnotám jsme se jednoznačně přihlásili, a to navzdory některým negativním tendencím současných západních demokracií. Tentokrát se chceme vyslovit k tématu neméně důležitému, k historii a přítomnosti českého národního státu. K tomu, co nazýváme jeho zájmy, a také k dnes pozapomenutému pojmu vlastenectví. (…)