Devadesátiny velkého básníka

Devadesátiny velkého básníka

Petr Motýl

Prvního říjnového dne letošního roku se dovrší devadesátý rok života básníka Zdeňka Rotrekla. Tato krátká poznámka se nesnaží ve stručnosti připomenout jeho život, o tom se určitě bude psát v novinách a týdenících. K jeho tvorbě se jeho život nicméně pevně vztahuje a nelze ho zcela pominout. Zdeněk Rotrekl svým nekompromisním postojem ke komunistickému režimu své dílo dotvrzoval a patří k těm několika málo českým tvůrcům, kteří úděl básníka spojovali s maximální odpovědností ve vztahu ke společnosti, k těm, kteří jako součást své poezie viděli povinnost se nikdy nezaprodat. (...)