Diktátoři v kině: Lenin

Diktátoři v kině: Lenin

Peter Demetz

Peter Demetz, ročník 1922, emeritní profesor Yaleovy univerzity, patří k nejvýznačnějším exilovým germanistům, komparatistům a překladatelům. V češtině mu vyšly některé jeho skvělé práce, přehledové dějiny Prahy i řada esejů. Velmi výstižně ho v úvodu ke knize s názvem Dějiště: Čechy (Paseka 2004) charakterizoval Karel Schwarzenberg: „Třebaže se už před drahnými léty stal řádným profesorem ve Spojených státech a americkým občanem, je – a to hovoří z každé řádky jeho děl – jedním z posledních Čechů, které znám. Je Čechem v tom smyslu, že nejenom zdědil kulturní dědictví všech tří národů, které spoluurčovaly charakter duchovního života českých zemí, nýbrž si s hlubokým porozuměním jejich jazyky a duchovní svět i osvojil.“ Třemi národy – je zapotřebí dodat – myslí bývalý český ministr zahraničních věcí živel český, německý a židovský. Brilantním a duchaplným stylem je napsána i poslední vydaná knížka Petera Demetze, věnovaná kinematografii a jejím osudům v ideologických dobách 20. století. Časopis Kontexty přinese před vydáním celého textu Diktátorů v kině v českém překladu Zdeňka Marečka několik ukázek z této práce. První část se věnuje politické propagandě v sovětském Rusku v době Leninovy vlády a plasticky ukazuje, jak se film pomalu stával významnou ideologickou výztuží nového režimu, který potřeboval přesvědčit o své úspěšnosti a vyvolenosti nejen obyvatele Ruska, ale celý svět.

Když se Lenin 16. dubna 1917, měsíc po abdikaci cara Mikuláše II., vrátil ze švýcarského exilu, jistě by mezi tím, čím se zabýval, nebylo na prvním místě kino – kdyby ovšem nebyl již dlouho přesvědčen, že film, toto nové technické médium, se skvěle hodí pro působení na dělníky, vojáky a rolníky i k získávání aktivních aktérů revoluce. Budoucnost bolševické revoluce (či spíše bolševiky vojensky zorganizovaného puče), jež se odehrála začátkem listopadu 1917 ve správních centrech Petrohradě a Moskvě, by byla nejistá, kdyby se pro převrat nepodařilo získat „masy“ – a s nimi ty, kteří byli dosud negramotní (tři z pěti občanů). (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.