Disent, ideály a demokratická každodennost

Disent, ideály a demokratická každodennost

Ke srovnání podmínek, funkcí a výsledků českého a polského disentu
Petr Fiala

Ve dnech 21. a 22. listopadu se v Praze konala mezinárodní česko-polská konference Co jsme udělali se svobodou, jejíž pracovní téma znělo „Vítězství a prohry disentu ve společnosti po roce ‚89“. Konferenci uspořádaly Lidové noviny v rámci oslav 120. výročí svého založení. Významným motivem pro uspořádání celé akce byla skutečnost, že disidentské hnutí stálo u obnovy Lidových novin v roce 1988. Dalším motivem byly úzké vztahy mezi českým a polským disentem před pádem komunistických režimů v obou zemích. I z tohoto důvodu převzalo nad konferencí záštitu Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Hlavním tématem byly otázky spojené s rolí disentu po roce 1989. Čeho jeho představitelé ve společnosti dosáhli, jakým způsobem ji ovlivnili, v jakých oblastech naopak selhali a jak se disent sám rozdělil a jakými směry se vydal.

Otázka role českého a polského disentu a jeho významu pro současné politické myšlení a politickou praxi nemůže být odpovězena bez vymezení některých rozdílů mezi českou a polskou společností, jejími podmínkami a jejich sebereflexí. Ve svém vystoupení se proto nejprve pokusím připomenout odlišnosti prostředí českého a polského disentu, poté se krátce dotknu kulturně-historických determinant českého a polského politického myšlení a nakonec se pokusím připomenout společný osud českého a polského disentu, pokud jde o jeho vliv na podobu současných společností. (…)