Dva pohledy do Čech

Dva pohledy do Čech

Josef Kroutvor

Emigrace, která tak hluboce poznamenala historii 20. století, je přece jen něco jiného než exil. Do emigrace lidé odcházejí a také utíkají z důvodů politických a často rovněž ekonomických. Naproti tomu exil má v sobě i rozměr duchovní, důvod morální, nedobrovolný odchod do ciziny znamená ztrátu vlasti. 
Do exilu kdysi odešel J. A. Komenský, do exilu byl poslán K. Havlíček Borovský, existují ale i novodobí, moderní exulanti, a jsou to právě čeští Němci. Pro ně byl návrat po válce prakticky nemožný a po nástupu komunistů k moci v roce 1948 nepřipadal v úvahu už definitivně. Z Johannese Urzidila a Wenzela Jaksche, dvou velkých osobností předválečné česko-německé společnosti, se stali exulanti, lidé bez vlasti. Oba muži byli demokraté ještě v původním klasickém humanitním smyslu, dosti vzdáleném dnešnímu, už politicky naředěnému pojetí. Byli to zkrátka lidé ducha a tolerance, antifašisté do morku kostí, přátelé. Nacionalismus jim byl cizí a stejně tak jim byla cizí ideologie komunismu táhnoucí nás do pekel. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.