Dva pohledy na konflikt ve Svaté zemi

Dva pohledy na konflikt ve Svaté zemi

Izrael mezi českým realismem a evropským idealismem
Nikolas Dohnal
Kryštof Havelka

Evropská unie se dlouhodobě snaží ovlivňovat zahraniční politiku členských států, a to i vůči izraelsko-palestinskému konfliktu. Česká republika tomuto tlaku s pozoruhodnou vytrvalostí odolává. Naše zahraniční politika je ve srovnání s evropskou výrazně přátelštější k Izraeli a v tomto směru si drží nebývalou kontinuitu napříč politickým spektrem. Je realistická a oproštěná od abstraktních ideálů. Naopak unijní politika vůči Izraeli je stále více propalestinská, idealistická a občas také nutně chaotická. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.