Dvacáté století

Dvacáté století

Adrian Hastings

Při příležitosti nového milénia uspořádala Oxfordská univerzita prestižní sérii veřejných přednášek o dějinách křesťanství. Přední britští badatelé se pokusili vytvořit syntetický historický obraz dosavadních církevních dějin. Na základě těchto vystoupení vznikla kolektivní monografie, z níž přinášíme část věnovanou 20. století, která může být dobrým podnětem pro srovnání ostrovních a kontinentálních důrazů (není náhodné, že text přednášky se věnuje především otázkám misie církví a její proměně v právě uplynulém století). (...)