Ordo socialis

Překlad důležité části nejpodnětnější z knih německého kardinála, badatele v oblasti církevní sociální nauky. Autor rozebírá pojetí manželství jako smlouvy, instituce a svátosti, úlohu křesťanství při formování manželských a rodinných vazeb, úkoly rodiny vzhledem ke společnosti (rodina jako...více
Evropský sociální řád a subsidiaritavíce
Brožura uvádějící základní stanoviska katolického učení k tržnímu a centrálně řízenému hospodářskému systému.více