Vybrané spisy Ernesta Gellnera

60 %
Nacionalismus je nejen názvem první ze dvou posmrtně vydaných prací Ernesta Gellnera, je to především téma, které jej provázelo po celý aktivní život. Gellner pocházel z rodiny, která ho k zájmu o nacionalismus přímo předurčovala. Když v roce 1983 vydal knihu nazvanou Národy a nacionalismus, byl...více
Nacionalismus je nejen názvem první ze dvou posmrtně vydaných prací Ernesta Gellnera, je to především téma, které jej provázelo po celý aktivní život. Gellner pocházel z rodiny, která ho k zájmu o nacionalismus přímo předurčovala. Když v roce 1983 vydal knihu nazvanou Národy a nacionalismus, byl...více
Wittgenstein, Malinowski a habsburské dilema
Kniha Jazyk a samota vrhá nové světlo na dva myslitele, o nichž se v jejich době nejvíce psalo; Wittgensteina a Malinowského. Wittgenstein, pravděpodobně nejcitovanější filosof 20. století, je proslulý tím, že předložil k úvaze dvě radikálně odlišná filosofická stanoviska. Malinowski byl...více
Struktura lidských dějin
V knize Pluh, meč a kniha vyjádřil Ernest Gellner nejsoustavněji své názory na to, co označuje pojmem struktura lidských dějin. Klade zde důraz na sekvenci tří základních fází dosavadního vývoje směřujícího od společností lovecko-sběračských, přes společnosti agrární ke společnostem průmyslovým. V...více
Historická úloha racionality a racionalismu
Práce je jedním z nejpozoruhodnějších výkladů dějin moderní evropské filozofie od Descarta po současnost. Nejde však o tradiční akademické dějiny filozofie, chápané pouze jako vnitřní vývoj logiky, ontologie, gnoseologie, etiky a dalších součástí této disciplíny. Gellner vytrvale poukazuje na to,...více