Eric J. Hobsbawm

Čtivá a velmi fundovaně napsaná studie předního britského historika Erica Hobsbawma, u nás známého knihou Věk extrémů: krátké dějiny 20. století. Autor v ní přináší komplexní a poučný pohled na vývoj fenoménu nacionalismu od poloviny 19. století až do doby zcela nedávné, který dokumentuje řadou...více