Eutopie 2050

Eutopie 2050

Co přinese EU Zelený úděl?
Hynek Fajmon

Během roku 2021 došlo v Evropské unii k zásadnímu politickému rozhodnutí, které však zůstalo zcela ve stínu probíhající epidemie covidu-19 a také vnitropolitického vývoje v jednotlivých státech. Jedná se o rozhodnutí EU přijmout cíl klimatické neutrality kontinentu do roku 2050. Závažnost tohoto cíle a dopad na každodenní život lidí v Evropě není možné podcenit. Z dosud publikovaných dokumentů jasně vyplývá, že se jedná o radikální plán na proměnu celé evropské společnosti a její technologické základny. Zrekapitulujme si, o co vše v něm jde. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.