Evropa: přirozený prostor našich hodnot

Evropa: přirozený prostor našich hodnot

Vít Hloušek

Dne 3. listopadu 2016 proběhla konference s názvem Jak mohou přežít hodnoty v prostorách senátu ČR pod záštitou senátora Tomáše Grulicha, organizovaná Centrem pro studium demokracie a kultury. Přednášející se soustředili na praktické zaměření různých idejí v rozmanitých společenských prostředích (rodina, armáda, skautské hnutí atd.). Profesor Vít Hloušek představil svůj koncept hodnot ve vztahu k Evropě a jejímu myšlenkovému dědictví. Přednášku uvádíme jako příslib konferenčního sborníku, který vyjde na jaře příštího roku.

 

Když jsem přemýšlel o obsahu tohoto příspěvku, musel jsem si chtě nechtě provést rekapitulaci hodnot, kterým věřím, jimiž se řídím a které se snažím různým způsobem propagovat či snad dokonce předávat dál. Není však třeba se obávat žádného osobního normativního výlevu. Tato rekapitulace posloužila v podstatě jen ke kladení otázek. Jsou tyto hodnoty zobecnitelné? Které a nakolik? V jakém kontextu vznikly, do jakého kontextu jsou zasazeny? A jaká politická a společenská konstelace je potřebná, aby mohly být udržovány či dokonce rozvíjeny? Pokusu o odpověď na tyto otázky je věnován následující příspěvek, jenž nebude ani striktně normativní, ani striktně empirický. Kombinací politických a historických argumentů bych chtěl ukázat, že společnost dnešního postmoderního Česka nedrží pohromadě ani tak fundamentální hodnoty, jako spíše hodnoty procedurální, které nám umožňují žít své osobní životy a sledovat své osobní strategie. Pokusím se také zdůvodnit, že pro to, abychom si takové pojetí hodnot udrželi, nepostačí uzavřít se v české národní pospolitosti, ale že bude nutné udržet velmi úzký kontakt s prostředím západní Evropy. (…)