Giovanni Sartori o demokracii

Giovanni Sartori o demokracii

Marek Bankowicz
Michal Kubát

V Centru pro studium demokracie a kultury právě vychází kniha Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho. Sartori (1924–2017) byl ikonou světové politologie, jedním ze zakladatelů oboru, zejména pokud jde o jeho teoretické a konceptuální fundamenty. Kniha analyzuje Sartoriho celoživotní vědecké dílo, všechny jeho hlavní teorie a koncepty, bez nichž si nelze představit výzkum demokracie, diktatury, politických institucí, stran a stranických systémů, demokratických režimů apod. Týká se to nejen příslušných tematických okruhů, ale rovněž politické vědy jako takové, jako celé vědecké disciplíny. Čtenářům Kontextů předkládáme kapitolu o demokracii, notně zkrácenou a přizpůsobenou časopisecké publikační platformě.

Proč jsme zvolili právě téma demokracie? Demokracie je abstraktním a složitým, zároveň však také fascinujícím až magickým pojmem světa politiky. V současnosti však vyvolává ambivalentní pocity. Na jednu stranu má v sobě jakýsi skrytý půvab, vyvolává příznivé emoce, zkrátka patří mezi „dobrá slova“ (good words), podobně jako třeba svoboda nebo spravedlnost. Na stranu druhou je dnes předmětem čím dál častějších znepokojivých diskusí. Mluví se o ústupu demokracie a pojem liberální demokracie se pro mnohé stal politickou nadávkou. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.