Gottfried Lindauer – malíř spojující střední Evropu a Oceánii

Gottfried Lindauer – malíř spojující střední Evropu a Oceánii

Aleš Filip
Roman Musil

Náš krajan u protinožců – Čech, který se prosadil až na druhém konci světa – malíř novozélandských Maorů… Tak nějak do povědomí české veřejnosti pronikaly kusé vědomosti o pozoruhodném umělci, plzeňském rodákovi Gottfriedu Lindauerovi (1839–1926), který roku 1874 přesídlil ze střední Evropy na Nový Zéland a stal se zakladatelskou osobností tamní výtvarné kultury. Nyní se situace postupně proměňuje. Projekt Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a koordinace s výstavou Die Māori-Portraits v Alte Nationalgalerie v Berlíně nabídly unikátní příležitost k přípravě velké mezinárodní výstavy, jíž se chopila Západočeská galerie v Plzni a jmenovitě autoři tohoto článku. Letošní plzeňskou výstavu Gottfrieda Lindauera v termínu od 5. května do 20. září, jež by nebyla možná bez velkorysé podpory mnoha osob a institucí, doprovází publikace česko-novozélandského autorského týmu, již můžeme považovat za první umělcovu monografii, neboť je v ní zkoumána jeho tvorba ve střední Evropě i v Oceánii. Dřívější životopisy bylo nutno podrobit kritické revizi a mnohé se skutečně jeví v novém světle. Čtenářům Kontextů budou nové badatelské výsledky alespoň stručně představeny. Dále jim chceme nabídnout podněty k úvahám nad několika tématy, jež se nám jeví jako klíčová pro pochopení uměleckého a životního odkazu Gottfrieda Lindauera. Už podle současného zájmu veřejnosti nepochybujeme o tom, že tento umělec bude pro masmédia zajímavou osobností; tím více nás zajímá, jak bude pochopen. Do případné diskuse nad jeho odkazem chceme úvodem přispět jednak již zmíněnou výstavou a publikací a jednak tímto článkem. (…)