Gustav Mahler a česká hudba

Gustav Mahler a česká hudba

Jiří Zahrádka

Vztah Gustava Mahlera k české kultuře není nijak zásadní, ale přináší několik zajímavých momentů, které je vhodné připomenout. Mahler se narodil 7. července 1860 v židovské rodině v Kališti u Humpolce. Ještě téhož roku se Mahlerova rodina stěhuje do Jihlavy, v té době druhého největšího města na Moravě, kde se brzy včlenila do prosperující německé židovské komunity. Gustavův otec Bernard Mahler získal v roce 1861 povolení k prodeji alkoholu a koncesi k výrobě pálenky. Schopnému obchodníkovi se dařilo provoz postupně rozšiřovat a finanční situace rodiny se rok od roku zlepšovala. Gustav Mahler navštěvoval v Jihlavě obecnou školu i gymnázium, ale poslední dva roky gymnázia již studoval jako privatista současně se stu­diem konzervatoře ve Vídni, kam ho v roce 1875 vyslal otec podporující od dětství jeho výrazné hudební nadání. Hudební vlohy začal Mahler projevovat v útlém mládí. Jeho prvními učiteli byli čeští muzikanti z jihlavské městské kapely a divadelního orchestru, později jej učil hudebník a organizátor jihlavského hudebního života Jindřich Fischer. Na Mahlerovo vnímání hudby měl jistě vliv i častý poslech vojenské kapely, která měla v Jihlavě velkou tradici a často zde hrávala, stejně jako písně lidových kapel (nelze nevzpomenout jeho tehdy oblíbenou píseň Ať se pinkl hází, se kterou vyvolal pozdvižení v jihlavské synagoze). (…)