Hana Bednaříková

32 %
Kontext – text – interpretace
Období označované jako přelom století, secese nebo fin de siècle provokuje svou vnitřní mnohotvárností stále nové a nové výklady. Kniha o české dekadenci hledá v takto nastavené pluralitě jednotlivých konceptů možný interpretační klíč.více