Historie a osobní dějiny

Historie a osobní dějiny

Bohumil Nekolný

Měl jsem ve veliké oblibě svého strýce Karla Matouška. Byl doktorem práv, podplukovníkem československé armády a vojenským soudcem. Nedlouho po únoru 1948 byl proskribován komunisty. Sedmdesát let poté, na chodbě vinohradského činžovního domu, byla třicet let po jeho smrti osočena sousedem jeho druhá žena, dnes devadesátiletá dáma, z toho, že žila s vrahem generála Píky. Jak se s tímto absurdním obviněním vyrovnat? A kde je jeho původ?

V roce 2013 byla na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Katedra dějin státu a práva) obhájena diplomová práce Dominika Stazska na téma Vojenské soudnictví po II. světové válce. Na str. 28 této práce diplomant píše: „Státní soud v čele s předsedou plukovníkem JUDr. Karlem Matouškem generála Heliodora Píku shledal vinným z velezrady a odsoudil ho k trestu smrti oběšením.“ Faktická chyba, heuristický omyl, který se však stane skutečností světa Googlu a Internetu. Hrdelnímu procesu 26. – 28. ledna 1949 a soudu předsedal plukovník dr. Otakar Matoušek. (Prameny: Vahala, Rastislav: Smrt generála. Praha, 1991. Baráková, Tereza: Proces s generálem Heliodorem Píkou. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, bakalářská práce, 2008.) Přitom už od května 1948 výslechy Heliodora Píky vedli přímo generál Reicin a prokurátor Vaš, s nímž se „náš“ Matoušek dostal ve stejné době do přímého střetu. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.