Je možné přetvářet minulost?

Je možné přetvářet minulost?

Nietzschův odkaz konzervativnímu myšlení
Marek A. Cichocki

Současný polský filosof Marek A. Cichocki (1966), kterému vyšel loni v CDK výbor esejů „o Polsku a o Evropě“ Světy, které neznáme, se ve své studii zamýšlí nad historiosofií německého myslitele Friedricha Wilhelma Nietzscheho (1844–1900) a také nad tím, v čem může být jeho odkaz inspirativní pro současné konzervativní myšlení. Jde o aktualizovanou kapitolu z Cichockého knihy Kontinuita a změna věnované úvahám o tom, zda může být konzervatismus něčím víc než reakcí na zlomové události (jak mu je občas vytýkáno) a v čem může získávat více konstruktivní, afirmativní charakter. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.