Je nejvyšší čas na kulturní politiku

Je nejvyšší čas na kulturní politiku

Marek Pokorný

Diskuse o potřebnosti či vůbec legitimitě něčeho, co se nazývá kulturní politikou, je absurdní. Jediná otázka, která má smysl, zní: jakou kulturní politiku máme mít, kdo a jak ji má či může prosazovat prakticky a jak se má v konkrétní situaci korigovat. (...)