Jeden naplněný život

Jeden naplněný život

Vzpomínání na Mirka Kabelu (1938–2011)
František Mikš

20. února 2011 zemřel v Holandsku ve věku nedožitých sedmdesáti tří let Mirek Kabela, československý emigrant z roku 1956, profesí klinický psychiatr, ale také autor řady odborných i populárně naučných knih, vášnivý fotograf a neúnavný propagátor česko-holandské partnerské spolupráce. Měl jsem to štěstí, že jsem se s tímto hyperaktivním, laskavým a originálním člověkem mnoho let přátelil a jeho památce věnuji následující vzpomínku. (…)