Jekyll a Hyde

Jekyll a Hyde

Dvojí já
Jiří Hanuš

Život Roberta Louise Stevensona byl zvláštní, do jisté míry rozeklaný jako život jeho postav. Na jedné straně chmurná kalvinistická výchova, na druhé straně touha po plnosti života, na jedné straně cesty po zámoří, na druhé straně zdravotní omezení, nutící autora po spočinutí v bezpečných přístavech. Byla zde přítomna i jistá rozporuplnost vnitřní, o které tak pěkně napsal Jan Čep v doslovu k překladu Pokladu na ostrově: (…)