Ještě jednou Margarete Buber-Neumannová

Ještě jednou Margarete Buber-Neumannová

Lenka Šedová

Jsou lidské příběhy, které by vystačily na několik životů. Jsou lidé, kteří ztělesňují osud 20. století ve znamení obou totalitních režimů, a přece jsou skoro neznámí. O MARGARETE BUBER-NEUMANNOVÉ jsme již psali v loňském třetím čísle Kontextů v souvislosti s českým vydáním její knihy Zajatkyní Stalina i Hitlera. Svět v temnotě (Barrister & Principal, 2011). Nyní se k jejím osudům a osobnosti vracíme podrobněji článkem překladatelky Lenky Šedové, reflektujícím nejen tuto knihu, ale i její pozdější a neméně důležité paměti Z Postupimi do Moskvy (Von Potsdam nach Moskau), dokončené a vydané v Německu v roce 1957. Obě knihy dohromady podávají fascinující svědectví o své době, o osudovém pomýlení tehdejších německých intelektuálů a jejich složitém prozírání z komunistického bludu. (...)