„Jiná modernita“ a obrana přirozeného světa

„Jiná modernita“ a obrana přirozeného světa

František Mikš

Je-li pro modernismus dvacátého století něco příznačné, pak především to, že rozvolnil po staletí trpělivě upevňovaná pouta mezi obrazem a viditelným světem, mezi malířem a přírodou, mezi člověkem a jeho přirozeným prostředím. Určujícími vlastnostmi nového a převratného přístupu k umění se staly všeprostupující negativismus a obrazoborectví; radikální rebelové odvrhli jako nepotřebnou západní uměleckou tradici, zpochybnili médium klasické malby a řemeslnou dovednost, rozdrobili celý corpus universalis malířství. Tato postupná fragmentace a deformace zavedených uměleckých forem nakonec vedla až k úplnému vyprázdnění a redefinování samotného pojmu umění. (…)