John Maynard Keynes

V českých podmínkách poněkud méně známá práce světově pro­slu­lé­ho anglického ekonoma a politika J. M. Keynese je brilantní analýzou dů­sled­ků vyplývajících z přijetí Versailleské smlouvy. Keynes na zá­kla­dě své osobní účasti na jednání ve Versailles a důkladné znalosti zva­žo­va­ných variant...více